Go to: Main content »


En aguesti moments era recarga de forfaits ei barrada.
Tornaram a daurir eth 7 de deseme entàs 10 h.


En estos momentos la recarga de forfaits está cerrada.
Volveremos a abrir el 7 de diciembre a las 10.00 h.


En aquests moments la recàrrega de forfets està tancada.
La tornarem a obrir el 7 de desembre a les 10.00 h.


Le rechargement de forfaits est actuellement fermé.
Nous rouvrirons le 7 décembre à 10h00.


Neste momento a recarga de forfaits está fechada.
Voltamos a abrir no dia 7 de dezembro às 10:00 horas.


The service for refilling skipasses is temporarily closed.
It will reopen at 10 am on 7th December.


Go to: Main content » | Start »